Objaśnienia


Infrastruktura drogowa

Drogi rowerowe


Drogi dla rowerów, czyli drogi przeznaczone do ruchu rowerów, oznaczone znakami pionowymi C-13 oraz znakami poziomymi P-23 „rower”, oddzielone od innych dróg konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz drogi dla rowerów i pieszych oznaczone znakiem C-13/16 (z pionową linią), na których wprowadzono segregację ruchu rowerowego i pieszego – ruch rowerowy odbywa się po prawej lub lewej stronie drogi. Separacji ruchu dokonuje się m.in. poprzez: oznakowanie poziome linią ciągłą i znakami P-23, zróżnicowanie koloru bądź rodzaju nawierzchni lub obniżenie poziomu jezdni rowerowej względem przyległego chodnika.

Ciągi pieszo-rowerowe


Drogi dla rowerów i pieszych oznaczone znakiem C-13/16 (z poziomą linią), na których ruch odbywa się po wspólnej powierzchni. Rowerzyści są zobowiązani zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Pasy ruchu dla rowerów


Pasy ruchu wydzielone z jezdni, oznaczone znakiem pionowym F-19 i odpowiednimi znakami poziomymi, przeznaczone do ruchu rowerów na zasadach przedstawionych na znakach.

Śluzy rowerowe


Wydzielony fragment jezdni w obrębie skrzyżowania oznakowany znakami poziomymi umożliwiający rowerzystom zajęcie pozycji przed innymi pojazdami i szybsze opuszczenie skrzyżowania. Takie rozwiązanie zwiększa komfort jazdy rowerzystów i poprawia płynność ruchu.

Chodniki (C-16/T-22)


Chodniki, na których dopuszczony jest ruch rowerowy, oznaczone znakiem C-16 z tabliczką T-22. Rowerzyści są zobowiązani zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Korzystanie z tak oznakowanego chodnika nie jest obowiązkowe, a poruszanie się jezdnią dopuszczalne, o ile znaki zakazu nie stanowią inaczej.

B-1/T-22


Drogi, na których obowiązuje zakaz ruchu wszelkich pojazdów w obu kierunkach oznaczone znakiem B-1. Zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych (znak T-22).

Kontraruch rowerowy


Drogi, na których obowiązuje zakaz wjazdu od strony umieszczenia znaku B-2. Zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych (znak T-22); drogi jednokierunkowe z dopuszczonym ruchem rowerowym w obu kierunkach (znak D-3/T-22).

Ulice o uspokojonym ruchu


Drogi, na których prędkość docelowa nie przekracza 30 km/h, wyposażone w rozwiązania techniczne wymuszające ograniczenie prędkości samochodów, m.in. progi zwalniające czy zwężenia.

Na mapie zostały uwzględnione wyłącznie drogi wchodzące w skład tras rowerowych.

Singletrack Wisła


Singletrack utworzony w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2017 w ramach zadania nr 1/2017 pn. "Utworzenie wyjątkowej atrakcji turystycznej w postaci ekologicznych, rekreacyjnych tras rowerowych zorganizowanych w formie kompleksu ścieżek". Na projekt oddano ponad 1,5 tys. głosów.

Pętla o długości 7,5 km zlokalizowana na skarpie nadwiślańskiej wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu i została wytyczona częściowo po już istniejących ścieżkach.

Planowana (2021)


Rowerowa infrastruktura drogowa planowana do realizacji w ramach budowy lub modernizacji ulic w roku 2021.

Pozostała infrastruktura

Stojaki rowerowe


Prawidłowe stojaki rowerowe w kształcie odwróconego "U" lub innym, umożliwiające przypięcie roweru za ramę.

Samoobsługowe stacje naprawcze


Samoobsługowe stacje naprawy rowerów to ogólnodostępne miejsca w przestrzeni publicznej, wyposażone w podstawowe narzędzia do naprawy prostych usterek w rowerze. Na stalowych linkach umocowane są między innymi: wkrętaki, klucze płaskie, klucz nastawny i zestaw kluczy imbusowych. Stacje naprawcze umożliwiają zawieszenie roweru na stelażu, co pozwala na swobodne obracanie korbami. Na wyposażeniu znajdują się także łyżki do opon oraz pompka z manometrem i uniwersalnym adapterem.

Serwisy rowerowe


Punkty usługowe oferujące przegląd, konserwację oraz kompleksową naprawę rowerów, umożliwiające także zakup części zamiennych i akcesoriów rowerowych.

Wypożyczalnie rowerów


Punkty umożliwiające odpłatne wypożyczenie roweru.