Rowerowa infrastruktura w liczbach


Długość (km) Udział
Rowerowa infrastruktura drogowa
drogi rowerowe 38,33 60%
ciągi pieszo-rowerowe 23,66 37%
pasy ruchu dla rowerów wydzielone z jezdni 1,89 3%
łącznie 63,88 100%
chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym 5,42 -
Nawierzchnia
asfaltowa 26,26 41,1%
z kostki bezfazowej 21,40 33,5%
z kostki fazowanej 13,46 21,1%
gruntowa 2,56 4%
inna 0,2 0,3%
Parkingi rowerowe
liczba stojaków rowerowych 329
liczba miejsc parkingowych 656
liczba lokalizacji 94

aktualizacja: 17.04.2023Źródło: Rowerowa Mapa Grudziądza, na podstawie własnych pomiarów kartometrycznych z ortofotomapy (geoportal.gov.pl) oraz pomiarów GPS.