Rowerowa infrastruktura w liczbach


Długość (km) Udział
Rowerowa infrastruktura drogowa
drogi rowerowe 27,20 51,1%
ciągi pieszo-rowerowe 24,05 45,2%
pasy ruchu dla rowerów wydzielone z jezdni 1,99 3,7%
łącznie 53,24 100%
chodniki z dopuszcz. ruchem rowerowym 5,39 -
Nawierzchnia
z kostki bezfazowej 19,54 36,7%
asfaltowa 16,46 30,9%
z kostki fazowanej 15,93 29,9%
gruntowa 1,10 2,1%
inna 0,21 0,4%
Parkingi rowerowe
liczba stojaków rowerowych 236
liczba miejsc parkingowych 470
liczba lokalizacji 70

ostatnia aktualizacja: 30.07.2018Powyższe wartości liczbowe zostały obliczone na podstawie: danych z OpenStreetMap zweryfikowanych i uzupełnionych w terenie, pomiarów kartometrycznych z miejskiej ortofotomapy oraz własnych pomiarów GPS.