Rowerowa infrastruktura w liczbach


Długość (km) Udział
Rowerowa infrastruktura drogowa
drogi rowerowe 30,44 51,7%
ciągi pieszo-rowerowe 26,48 45,0%
pasy ruchu dla rowerów wydzielone z jezdni 1,99 3,3%
łącznie 58,91 100%
chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym 5,43 -
Nawierzchnia
z kostki bezfazowej 21,78 37,0%
asfaltowa 19,68 33,4%
z kostki fazowanej 16,08 27,3%
gruntowa 1,10 1,9%
inna 0,27 0,4%
Parkingi rowerowe
liczba stojaków rowerowych 251
liczba miejsc parkingowych 500
liczba lokalizacji 74

ostatnia aktualizacja: 30.12.2018Powyższe wartości liczbowe zostały obliczone na podstawie: danych z OpenStreetMap zweryfikowanych i uzupełnionych w terenie, pomiarów kartometrycznych z miejskiej ortofotomapy oraz własnych pomiarów GPS.