Rowerowa infrastruktura w liczbach


Długość (km) Udział
Rowerowa infrastruktura drogowa
drogi rowerowe 34,24 57,2%
ciągi pieszo-rowerowe 23,66 39,5%
pasy ruchu dla rowerów wydzielone z jezdni 1,99 3,3%
łącznie 59,89 100%
chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym 5,43 -
Nawierzchnia
asfaltowa 23,35 39,0%
z kostki bezfazowej 21,90 36,6%
z kostki fazowanej 13,32 22,2%
gruntowa 1,10 1,8%
inna 0,22 0,4%
Parkingi rowerowe
liczba stojaków rowerowych 329
liczba miejsc parkingowych 656
liczba lokalizacji 94

aktualizacja: 12.07.2021Źródło: Rowerowa Mapa Grudziądza, na podstawie danych z OpenStreetMap zweryfikowanych i uzupełnionych w terenie, pomiarów kartometrycznych z ortofotomapy (geoportal) oraz własnych pomiarów GPS.