Rowerowa infrastruktura w liczbach


Długość (km) Udział
Rowerowa infrastruktura drogowa
drogi rowerowe 29,21 51,2%
ciągi pieszo-rowerowe 25,89 45,3%
pasy ruchu dla rowerów wydzielone z jezdni 1,98 3,5%
łącznie 57,08 100%
chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym 5,43 -
Nawierzchnia
z kostki bezfazowej 21,19 37,1%
asfaltowa 18,50 32,4%
z kostki fazowanej 16,05 28,1%
gruntowa 1,10 2,0%
inna 0,24 0,4%
Parkingi rowerowe
liczba stojaków rowerowych 240
liczba miejsc parkingowych 478
liczba lokalizacji 72

ostatnia aktualizacja: 6.10.2018Powyższe wartości liczbowe zostały obliczone na podstawie: danych z OpenStreetMap zweryfikowanych i uzupełnionych w terenie, pomiarów kartometrycznych z miejskiej ortofotomapy oraz własnych pomiarów GPS.