Rowerowa infrastruktura w liczbach


Długość (km) Udział
Rowerowa infrastruktura drogowa
drogi rowerowe 27,18 51,1%
ciągi pieszo-rowerowe 24,04 45,2%
pasy ruchu dla rowerów wydzielone z jezdni 1,99 3,7%
łącznie 53,21 100%
chodniki z dopuszcz. ruchem rowerowym 5,39 -
Nawierzchnia
z kostki bezfazowej 19,61 36,8%
z kostki fazowanej 16,72 31,4%
asfaltowa 15,57 29,3%
gruntowa 1,1 2,1%
inna 0,21 0,4%
Parkingi rowerowe
liczba stojaków rowerowych 220
liczba miejsc parkingowych 438
liczba lokalizacji 65

ostatnia aktualizacja: 6.04.2018Powyższe wartości liczbowe zostały obliczone na podstawie: danych z OpenStreetMap zweryfikowanych i uzupełnionych w terenie, pomiarów kartometrycznych z miejskiej ortofotomapy oraz własnych pomiarów GPS.