Rowerowa infrastruktura w liczbach


Długość (km) Udział
Rowerowa infrastruktura drogowa
drogi rowerowe 30,43 51,7%
ciągi pieszo-rowerowe 26,48 45,0%
pasy ruchu dla rowerów wydzielone z jezdni 1,99 3,3%
łącznie 58,90 100%
chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym 5,43 -
Nawierzchnia
z kostki bezfazowej 21,78 37,0%
asfaltowa 19,67 33,4%
z kostki fazowanej 16,08 27,3%
gruntowa 1,10 1,9%
inna 0,27 0,4%
Parkingi rowerowe
liczba stojaków rowerowych 299
liczba miejsc parkingowych 596
liczba lokalizacji 86

ostatnia aktualizacja: 22.07.2019Źródło: Rowerowa Mapa Grudziądza, na podstawie danych z OpenStreetMap zweryfikowanych i uzupełnionych w terenie, pomiarów kartometrycznych z ortofotomapy (geoportal) oraz własnych pomiarów GPS.