Wyniki ankiety


Poniższa mapa przedstawia końcowe wyniki ankiety dotyczącej preferowanych lokalizacji przyszłych parkingów rowerowych przeprowadzonej w dniach 24.09–25.10.2015 r. Markerem z numerem 1 głosujący oznaczali lokalizację o najwyższym priorytecie. Każda osoba mogła zaproponować maksymalnie trzy lokalizacje.

Ostatecznie zgłoszono 58 proponowanych lokalizacji. Archiwalny formularz głosowania

Analiza wyników


Po przyporządkowaniu markerom wartości punktowych (marker nr 1 o najwyższym priorytecie – 3 punkty, marker nr 2 – 2 punkty, marker nr 3 – 1 punkt) powstał ranking preferowanych lokalizacji, który został przedstawiony w tabeli:

Lok. Lokalizacja Pkt.
1. Ratusz Miejski 11
1. Góra Zamkowa 11
3. Rynek Główny 10
4. rzeźba Flisaka 9
4. Marina 9
6. okolice Galerii Alfa 7
7. Trasa Średnicowa/ul. Południowa 6